Základní podmínky

1) Řidičský průkaz sk. B + E (pokud hmotnost soupravy přesáhne 3,5 t)
2) Minimální doba pronájmu jsou tři dny
3) K zapůjčení karavanu požadujeme předložit 2 platné doklady totožnosti (OP, ŘP, PAS)
4) Uhrazení poplatku za rezervaci karavanu ve výši 3.000,- Kč
6) Závěsné zařízení odpovídající hmotnosti karavanu
7) Vratná kauce 12.000,- Kč (15.000,- Kč karavan Sterckeman Evolution, 30.000,- Kč obytné auto) při převzetí karavanu

 Platební podmínky

1) Rezervace obytného přívěsu na požadovaný termín (e-mail, tel.) platí pouze 5 dní. Do této doby musí být uhrazena rezervační záloha ve výši 3.000,- Kč, která slouží jako blokace termínu. Pokud nebude záloha v uvedené době uhrazena, karavan bude dále nabízen jako volný.
2) Při vyzvedávání obytného karavanu se skládá vratné kauce 12.000,- Kč (Evolution 15.000,- Kč, obytné auto 30.000,- Kč) na případné škody nekryté havarijním pojištěním atd.
3) Rezervační záloha se při stornování 5 týdnů před začátkem termínu vrací v plné výši. Po této době je záloha nevratná.

 Předání a vrácení

1) Karavany se předávají dle dohody.
2) Karavan musí být předán v odpovídajícím stavu uklizený a čistý. Při vrácení znečištěného karavanu účtujeme částku 1.000,- Kč, při silném znečištění (olejem, barvou atd.) 5.000,- Kč.
3) Převzetí obytného přívěsu a seznámení s jeho obsluhou a užíváním trvá přibližně 30 min.

 V případě poruchy, nehody či jiného poškození

1) Veškeré opravy a nákup náhradních dílů, je možno realizovat pouze se souhlasem pronajimatele.
2) V případě škody na obytném přívěsu (dopravní nehoda, živelná událost, vandalismus atd.) nebo poškození jiné věci karavanem je nutné vždy přivolat policii a nechat si vystavit zápis o události pro pojišťovnu, pořídit fotodokumentaci a neprodleně informovat pronajímatele.